Sa 5 000 na 3 000

Sa 5 000 na 3 000

Poštovani intimovci, 

U toku je akcija u drugom Spa Intimo apartmanu. Dva sata najma apartmana košta svega 3 000 din za dve osobe. Termini su fiksni nedeljom od 11:30 do 13:30, od 15 do 17 i od 18:30 do 20:30. 
Kako bi se iskoristila akcijska cena potrebno je u potpunosti uplatiti termin bar 3 dana ranije. Termin nije moguće pomeriti ili otkazati. U tom slučaju se zadržava uplaćeni iznos od 3 000. Akcija važi do kraja oktobra 2015 godine.